Urmărește-ne în Social Media

world music

Mariza: "Concertele nu sunt ale mele, vin de la publicul meu"

Mariza și-a răsplătit publicul din România în repetate rânduri, fiecare concert al ei de la Sala Palatului fiind o incursiune plină de trăire și atmosferă în universul Fado din Lisabona. Vă invităm să citiți interviul pe care ni l-a acordat cu câteva zile înaintea așteptatei revederi pe scena din București.

Publicat

pe

Concert Mariza la Sala Palatului pe 19 noiembrie 2016 │ FOTO: Ionut Paraschiv / InfoMusic.ro

Mariza revine pe scena Sălii Palatului pentru un nou concert fado, ce va avea loc pe 17 februarie 2018, începând cu ora 20:00. Cântăreața a promis un show de cel puțin 75 de minute, în care va interpreta piese de pe viitorul album. Până atunci, te invităm să parcugi interviul acordat pentru InfoMusic.

InfoMusic: Fado este o muzică care pune stăpânire pe toate trăirile tale, nu este extenuant acest lucru?

Mariza: E adevărat, fado explorează cele mai profunde emoții ale noastre. Trece prin toate sentimentele unui om.

InfoMusic: Mai mult, muzica fado nu poate păcăli audiența, iar pe scenă, interpretul trebuie să trăiască momentul cu adevărat. Cum poți fi mereu așa, când ai atâtea concerte?

Mariza: Fado este ca un partener de viață, uneori îl iubești cu multă intensitate, alteori îl urăști! Sunt sentimente contrare. Tot așa, fiecare seară este o experiență unică, ce poate fi replicată. De aceea, nu este cântată mereu în același mod.

InfoMusic: Cum te simți după un concert când îți expui toate sentimentele tale?

Mariza:  Îmi vine să o iau la fugă, nu vreau să mai văd pe nimeni. Am nevoie să îmi recapăt echilibrul, pentru că e un consum emoțional puternic.

InfoMusic: Ai avut vreo trăire atât de intensă că nu ai mai putut cânta o melodie?

Mariza: Uneori nu e ușor să cânți și să exprimi atâtea emoții; desigur că mi s-a întâmplat, ca oricărei ființe umane în anumite momente ale vieții, ca emoțiile să capete un sens anume și să îmi fie foarte greu să cânt, dar nu m-am oprit niciodată din cântat, melodiile devenind și mai emoționale.

Concert Mariza la Sala Palatului pe 19 noiembrie 2016 │ FOTO: Ionut Paraschiv / InfoMusic.ro

InfoMusic: Albumul "Mundo" ne-a dezvăluit o față diferită de-a ta. După cum ai spus, ești mai matură și vezi viața dintr-o nouă perspectivă. A fost o transformare dificilă?

Mariza: Într-un fel, albumul "Mundo" este un moment de cotitură, dar dacă oamenii îmi vor cunoaște toată discografia, aceasta le va părea ca o carte, pentru că a dezvăluit mereu câte o etapă din viața mea. Atunci când faci muzică fără să fii constrâns, un lucru bun este că poți alege momentul care îți oferă mai mult. Pentru prima dată, pentru acest album nou, am scris o melodie, dar de fiecare dată folosesc cuvintele altor poeți, poeți contemporani, scriitori, ca niște vehicule pentru emoțiile mele. Iar atunci când înregistrez un cântec, acesta reflectă acel moment din viața mea.

InfoMusic: Ai vorbit despre experiența de "a fi mamă". Ai compoziții noi legate de aceasta? Consideri că îți mai lipsește ceva sau consideri că ciclul este complet?

Mariza: Ca mamă descoperi un mod nou de a trata viața și din moment ce muzica mea exprimă sentimentele vieții, este evident că latura mamei va fi mereu prezentă. Sunt multe cântece care au multă legătură cu fiul meu. Nu este un ciclu închis, nu este nici începutul unui ciclu, ci este o fază a călătoriei mele, una foarte importantă, care se va reflecta în tot restul vieții mele.

InfoMusic: Ne poți dezvălui la ce lucrezi în prezent sau ce urmează să lansezi?

Mariza: Încă înregistrez pentru următorul album. A fost terminat, dar brusc au apărut melodii pentru care am simțit că e important să intre pe acest disc. Nu au titluri și încă lucrez la ele. Sper ca albumul să fie lansat în luna aprilie.

InfoMusic: Ce vezi privind în urmă, în cariera ta? Dar înainte, ce vrei să faci?

Mariza: Privind în urmă, văd o cale foarte interesantă, care mi-a adus o mulțime de rezultate bune, pe care nu le așteptam. A fost ceva foarte special pentru un artist portughez să se bucure de recunoaștere internațională, de nominalizare la Grammy și să poată cânta în cele mai bune săli din lume. Este foarte bine și totodată plin de inspirație. Ce vreau să obțin? Nu știu, cerul e limita, cerul nu e garantat, întotdeauna vom obține ceea ce putem atinge.

InfoMusic: Ne poți spune un loc special în care ai vrea să cânți?

Mariza: Am cântat în cele mai bune săli din lume. Nu văd vreun loc unde muzica mea ar putea fi cântată sau prezentată mai bine. Evident, mereu apar săli noi, în fiecare an apar în orașe noi și este întotdeauna un privilegiu să urci pe aceste scene și să reușești să atragi o nouă audiență. Dar în momentul de față nu-mi amintesc vreun teatru în care aș fi vrut să ajung și în care să nu fi cântat deja.

InfoMusic: Ai concertat de trei ori în România. Cum ai perceput publicul de aici?

Mariza: Publicul din România este foarte interesant, deoarece este oarecum similar celui portughez. Românii trăiesc foarte intens acest gen de muzică și de fiecare dată când mă ascultă, este fado, dar cu tot mai multă personalitate. Este foarte interesant să înțelegi reacția unui public care nu vorbește portugheză. Pentru mine, muzica nu are limbaj, este universală și poate fi cântată pentru orice tip de public. Este foarte plăcut să simt afecțiunea publicului din România și că mă așteaptă să mă audă cântând.

Concert Mariza la Sala Palatului pe 19 noiembrie 2016 │ FOTO: Ionut Paraschiv / InfoMusic.ro

InfoMusic: În ultimul concert din București, ai condus efectiv publicul pe parcusul cântării live, iar reacția lui a fost extraordinară. I-ai trezit și le-ai schimbat starea de spirit. Ai vrut cu adevărat să se creeze o legătură, cum ai reușit?

Mariza: Concertele nu sunt ale mele, vin de la publicul meu. Atunci când cânt, încerc să stabilesc o legătură între mine și spectatori, pentru că dacă mă ascultă este pentru că vor să mă cunoască într-un fel prin muzica mea. Muzica este cea care face legătura. Atunci când audiența este foarte timidă, concertul devine foarte timid, dacă audiența este caldă, concertul devine și el cald. Întotdeauna explic acest lucru în concertele mele, deoarece schimbă întreaga prezentare, cum pot să conduc concertul meu și cum îl poate simți publicul. Poate fi, așa cum am spus, un concert extraordinar, cu audiența cântând și trecând printr-un milion de emoții, dar poate fi mai distant dacă publicul este timid, iar eu voi simți acest lucru și voi transmite la rândul meu timiditatea mea.

Poate într-o bună zi voi putea face un duet cu un artist român

InfoMusic: Portugheza și româna sunt două limbi latine cu multe asemănări. Ai încercat să cânți vreo melodie în limba română?

Mariza: Nu am încercat niciodată să cânt o melodie românească. Poate într-o bună zi voi putea face un duet cu un artist român, dar să cânt în română cred că ar fi extrem de dificil. Chiar dacă româna este o limbă latină și are multe cuvinte similare cu portugheza, tot consider că ar fi foarte dificil.

InfoMusic: Anul acesta Lisabona va găzdui concursul Eurovision, ce părere ai despre această competiție muzicală? Îl cunoști pe Salvador Sobral? Ce părere ai despre piesa lui și povestea sa?

Mariza: Cred că este o mare oportunitate ca Eurovision să se desfășoare pentru prima oară în Portugalia. Suntem toti încântați de cântecul lui Salvador Sobral, care este foarte frumos. Nu îl cunosc personal, dar interpretarea lui este foarte pătrunzătoare, nu doar pentru portughezi, ci pentru oricine l-ar asculta. Sunt foarte bucuroasă și voi participa de asemenea la Eurovision ca interpret invitat. Toți portughezii au așteptat mult timp ca Eurovision să ajungă în Portugalia, iar de această dată Portugalia și Lisabona au câștigat.

English Version

InfoMusic: Fado is the music that grabs all your emotions. Isn’t that exhausting?

Mariza: True, fado explores our deepest emotions. It explores the feelings of the human being.

InfoMusic: Fado music that can’t lie the audience.  A fado singer has to be real on the stage. How can you be real all the time, when you have concerts after concerts?

Mariza: Fado is like a lover, somedays you deeply love it and others you hate it! These are antagonistic feelings. So every night is a unique and unreplicable experience. That's why it is never sung the same way.

InfoMusic: How do you feel after a concert when you put all your feelings in your palm?

Mariza:  I feel like running away. I do not feel like seeing anyone. I need to get my balance again, because there is a lot of emotional exhaustion.

InfoMusic: Have you ever felt too much so you couldn’t sing a song?

Mariza: Sometimes it is not easy to sing and express so many emotions, of course as a human being has happened to me, in certain moments of life they made a certain sense and it was difficult to sing them, but I never stopped singing, they just become much more emotional.

InfoMusic: Your album „Mundo” shows a different face of you. Here, as you said, you are more mature, you see life from another perspective. Was the path difficult?

Mariza: The album "Mundo" is in a way a turning point, but if people know all my discography they know it seems a bit like a book, because it always shows a phase of my life, and the good thing about making music without having ties is the power to choose what moment serves us best. For the first time, on the this new album , I wrote a song but every other time I make the words of other poets, contemporary poets, writers, I make their words vehicles of my emotions and when I make a record it reflects that moment of my life.

InfoMusic: You talked about ‚being mom’ experience. Do you have (new) compositions related to this?  Do you feel there is something missing or you consider the circle complete?

Mariza: Being a mother means that there is a different way of facing life, and since the music I sing is the one that expresses the feelings of life, obviously this mother side will always be present, there are songs that have a lot to do with my son. It is not the closing of a cycle, it is not the beginning of a cycle, but it is a phase of my journey that is very important and that will reflect for the rest of my life.

InfoMusic: Can you disclose something about your current work or future releases?

Mariza: I'm still recording my next album, it was closed, but suddenly there were songs that I thought were important to be part of this album, which still has no name and is still being worked on, and I hope it will be released in April.

InfoMusic: Looking back, what do you see, in your career? But looking ahead of you, what do you want to accomplish?

Mariza: Looking back, there is a very interesting path that gave a lot of good results that I was not expecting and was very special for a Portuguese artist to achieve the international recognition, nomination for Grammys, to sing in the best venues of the world. It is very good and at the same time very inspiring. What did you like to achieve? I do not know, the sky is the limit, the sky is not always guaranteed, we can always achieve everything we can.

InfoMusic: Can you name a special place where you would like to perform?

Mariza: I have performed in all the best venues in the world. I do not see a place where my music could be sung or presented better. Obviously there are always new theaters, every year they appear in new cities and it is always a privilege to be on those stages and manage to bring a new audience. But at the moment I do not remember any theater where I wanted to be that had not already been.

InfoMusic: You have come to Romania for 3 times. How do you feel the audience here?

Mariza: The Romanian public is very interesting because it is somewhat similar to the Portuguese public. The Romanians feel very much this genre of music that more and more has my name, is Fado but, increasingly, with much personality. It is very interesting to understand the reaction of an audience that does not speak Portuguese. For me the music has no language, is universal and so can be sung for any kind of audience. It is very good to feel the affection of the Romanian public and feel that you are waiting to hear me sing.

InfoMusic: Last time in Bucharest, you really conduct the audience through your live show and the reaction was something extraordinary. You have awakened them and you’ve changed their mood. You really wanted them to be linked with you. How do you succeed?

Mariza: The concerts are not mine, are from my audience. When I sing I'm trying to have a connection between me and the audience, because if they listen to me it's because they want to know me in some way through my music. Music is a connecting link, when the audience is very shy the concert becomes very timid, if the audience is warm the concert becomes also warm. I always explain this in my concerts because it changes the whole presentation and how I can conduct my concert and how the audience can feel it. It can be, as I said here, extraordinary, with the audience singing and going through a million emotions and it can be a thing more distant if the public is shy and I will also feel and pass on my shyness.

InfoMusic: The Portuguese and the Romanian are two Latin languages with most of similarities. Have you tried to sing a Romanian song?

Mariza: I never tried to sing a Romanian song, maybe one day I could do a duet with a Romanian artist, but singing in Romanian I think it would be extremely difficult. Although Romanian is a Latin language and has some words similar to Portuguese I still find it very difficult.

InfoMusic: This year, Lisbon will be the host of Eurovision contest, what do you think about this music contest? Do you know Salvador Sobral? If yes, what’s your impression about his song / his story.

Mariza: I think it's a great opportunity for Eurovision for the first time to bring the festival to Portugal. We were all very happy with the song of Salvador Sobral which is beautiful, I do not know him personally but his performance is something that touched deep and not only the Portuguese, touched all those who heard.  I'm  very happy and also going to participate in Eurovision as a guest singer, and all the Portuguese people have long expected Eurovision to be made in Portugal and this time Portugal and Lisbon are the winners.

Thank you for your time, looking forward to see you again in concert in Bucharest!

Apasă pe eveniment pentru informații suplimentare:

Concerte sâmbătă, 17 februarie 2018

Mariza

Loc
Sala Palatului
PUBLICITATE
Comentează

AGENDA DE CONCERTE

<< dec. 2021 >>
lmmjvsd
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Trending