Urmărește-ne în Social Media

Termeni și condiţii

Accesul la InfoMusic.ro este gratuit, iar utilizarea acestui site web reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta Termenii și condițiile de utilizare de mai jos.

Conţinutul site-ului InfoMusic.ro

Websiteul infomusic.ro este destinat să ofere publicului informații din muzică și despre evenimentele culturale, informațiile având un caracter pur informativ, fără cu caracter oficial.

InfoMusic.ro nu își asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe InfoMusic.ro. Utilizarea acestora atrage părăsirea website-ului InfoMusic.ro și se face pe propria răspundere a utilizatorului.

Răspundere juridică și despăgubiri

Fiecare utilizator al siteului InfoMusic.ro este de acord ca, la cererea InfoMusic.ro, să exonereze de răspundere InfoMusic.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea sa apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Fiecare comunicator (Agenție, Reprezentant PR, Promoter, Comerciant etc) este răspunzător pentru informațiile transmise InfoMusic.ro sub forma comunicatelor sau a anunțurilor de presă, fiind responsabil pentru corectitudinea și respectarea legislației (inclusiv drepturi de autor). InfoMusic.ro nu poate fi tras la răspundere pentru preluarea pe site a materialelor (informații, imagini, muzică etc) transmise cu scopul publicării.

Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați InfoMusic.ro, partenerii și angajații de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul comentariilor sau ale mesajelor postate sau datorită folosirii serviciilor site-ului, conexiunii la site, violării acestor reguli sau violării oricăror drepturi ale acelui terț.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Drepturi de autor. Preluarea informațiilor de pe InfoMusic.ro

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a site-ului InfoMusic.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

Sursa InfoMusic.ro va fi citată, cu hyperlink către site, în primul paragraf. Se va folosi formularea "Sursa: InfoMusic.ro", această formulă având obligatoriu hyperlink către www.InfoMusic.ro.

InfoMusic.ro își rezervă dreptul de a pretinde daune pentru prejudiciile suferite prin preluarea fără drept a textelor sale de către terțe persoane.

Pentru orice comunicare oficială și semnalarea unor abuzuri, utilizatorii InfoMusic.ro au la dispoziție adresa de e-mail contact [at] infomusic.ro.

Condiții contractuale

InfoMusic.ro își rezervă dreptul de a schimba conţinutul și condiţiile de folosire a websiteului. Noile condiţii devin aplicabile din momentul în care au fost făcute publice prin înscrierea lor pe acest site.

Toate prevederile din prezentele Condiții, precum și toate celelalte informații legale din acest website se supun legilor aplicabile pe teritoriul României. În caz de litigii care reies prin încălcarea condițiilor și termenilor expuși în acest document, dar și în orice altă referire legală din site, litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din București.